Oferim consultanță pentru următoarele domenii


Implementarea sistemului de control intern managerial - SCIM


Elaborarea strategiei de comunicare a unei instituții publice, a manualului de identitate vizuală și a cartei cetățenilor.


Consultanță privind implementarea Regulamentului general privind protecția datelor - GDPR


Consultanță și audit în siguranța informației - ISO 27001


Consultanță și audit în managementul calității - ISO 9001


Consultanță în managementul conflictului – intra și/sau inter – organizațional (domenii: civil, comercial, penal, social, sindical, patronal, etc.)