Despre noi


 

PERFORM CENTER, un veritabil furnizor de performanță!

CENTRUL PENTRU PERFORMANȚĂ ÎN FORMARE BUCUREȘTI

Învățătura este o comoară care îl insoțește pe posesorul ei peste tot! (proverb chinezesc)

PerForm Center este o firmă de training cu capital românesc, certificată ISO 9001-2015, acreditată ANC (CNFPA), înscrisă în Registrul Național al Furnizorilor Autorizați de Formare, înfiinţată ca urmare a identificării unor cerinţe majore de instruire la nivelul organizațiilor din sectorul public și privat.

Scopul unui training este de a şti în permanenţă unde te afli, până unde poţi ajunge şi ce poţi face pentru asta.

MISIUNE

Asigurarea succesului profesional într-o lume în continuă schimbare. Perform Center îşi propune în permanență să contribuie la procesul continuu de dezvoltare al organizaţiilor din ţara noastră, prin creşterea performanţelor profesionale ale membrilor acestora.

DE CE AVEM SUCCES?

 • orientare spre nevoile clientului;
 • inovaţie şi creativitate;
 • comunicare şi spirit de echipă;
 • transparenţă;
 • deplină legalitate;
 • performanţă profesională;
 • pregătire structurată.
 • susţinem programe de training care să determine nu doar eficientizarea şi sporirea performanţelor organizaţiei, dar şi transformări în modul de gândire şi de acţiune al participanţilor, transformări care să fie vizibile atât în beneficiul organizaţiei cât şi al angajaţilor.

ACTIVITATE

Am livrat cursuri multe şi diverse şi cei peste 20.000 de cursanți care au participat la ele au fost convinşi că sesiunile noastre le pot returna în mod real şi măsurabil investiţia în instruire.

Peste 400 organizații beneficiare, clienți pe care i-am fidelizat

Instruirea profesională se bazează pe exemple practice şi studii de caz capabile să ilustreze întocmai fenomenul studiat. Particularităţile activităţii fiecărui participant sunt avute în vedere pentru a formula soluţii eficiente şi pentru a asigura implementarea corectă a tehnicilor şi metodelor de lucru folosite.

Programele înglobează experienţa celor 27 ani de aplicare a celor mai bune practici şi standarde educaţionale, oferind:

 • soluţii practice, mai degrabă decât abordări teoretice;
 • cunoştinţele şi experienţa lectorilor săi, valoroşi experţi practicieni;
 • gamă variata de cursuri scurte de perfecţionare.
 • Realitatea economică românească impune organizaţiilor un consistent efort de adaptare şi schimbare, iar organizaţiile trebuie să-şi asigure implementarea corectă a acestor schimbări prin intermediul unui personal instruit corespunzător. Pentru aceasta oferim programe de instruire şi perfecţionare concretizate în cursuri, seminarii, mese rotunde, conferinţe, work-shopuri, teambuilding. Programele noastre sunt astfel concepute încât să ofere informaţii de natură practică cu aplicabilitate imediată şi au întotdeauna un caracter interactiv.

Evaluarea foarte bună făcută de cei peste 20.000 de beneficiari din diversele organizații, ne stimulează activitatea pentru drumul nostru spre performanță. Pentru noi, instruirea eficientă este un parteneriat, iar comunicarea în cadrul acestui parteneriat este autentică, pură, caracterizată de cel mai înalt grad de moralitate și integritate. Drumul învățării începe cu sinceritatea și lipsa de ipocrizie a formatorului. Formatorii pasionați înțeleg că educația eficientă are o forță vitală, logică, rațiune și ordine.

 

 IMPORTANT: Oferim consultanță, îndrumare și instruire în domeniile pentru care facem training(ex:Implementare  și dezvoltare SCIM, ISO 9001, ISO 27001,GDPR; etc.).

 

Trainingurile pot fi livrate și la sediul dumneavoastră și/sau online. Ele pot fi personalizate în conformitate cu nevoile organizației dumneavoastră, condițiile financiare putând fi negociate.

Acompaniem profesioniștii spre cele mai ambițioase obiective, împreună mergând spre Performanță!

Vă invităm să participați la trainingurile  livrate de Perform Center și veți putea face diferența!

 

DORU PETRE – director general  Perform Center

 

Doru PETRE

Director general

 

Liviu PETRE

Director executiv