O întâlnire utilă la începutul anului 2021

Având în vedere faptul că entitățile publice se confruntă cu numeroase  probleme privind întocmirea  raportului anual obligatoriu cu privire la sistemul de control intern managerial, Centrul de formare Perform Center, cu 14 ani de activitate în formarea adulților și peste 19 000 de beneficiari ai formării profesionale, vă propune webinar-ul online cu tema:

 

ÎNTOCMIREA  RAPORTULUI ANUAL OBLIGATORIU CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

 

Webinar-ul la care sunteți invitați să participați este oganizat cu scopul de a vă oferi soluții practice și personalizate cu privire la îndeplinirea obligațiilor legale ce decurg din respectarea O.S.G.G. nr. 600/2018, referitoare la Raportarea anuală cu privire la Sistemul de Control Intern Managerial.

 

            BENEFICII OBȚINUTE PRIN PARTICIPAREA LA WEBINAR:

 • Completarea asistată a chestionarului de auotoevaluare;
 • Identificarea îndeplinirii responsabilităților Secretariatului Tehnic al Comisiei de Monitorizare;
 • Sintetizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare;
 • Elaborarea situației centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;
 • Stabilirea traseului documentelor aferente raportării anuale;
 • Elaborarea, aprobarea și transmiterea Raportului anual asupra Sistemului de Control Intern Managerial la 31.12.2020.
 • Termenele limită de transmitere a Raportului anual cu privire la Sistemul de Control Intern Managerial;
 • Sancțiunile aplicate ordonatorului de credite în cazul netransmiterii Raportului anual;
 • Suplimentar pentru auditorii interni: elemente esențiale pentru realizarea consilierii în domeniul Sistemului de Control Intern Managerial

SUBIECTE ABORDATE LA WEBINAR:

 • Întocmirea chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial;
 • Întocmirea situației sintetice a autoevaluării la nivelul entității privind stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial;
 • Întocmirea situațiilor anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020, care se transmit entităților publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea;
 • Întocmirea, ca responsabilitate a managerului entității, a Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020;
 • Rolul consultativ al auditului intern în procesul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.
 • Cum acționează Sistemul de Control Intern Managerial ca un instrument preventiv, sprijinind practicile manageriale?

Webinar-ul se adresează: tuturor angajaților structurilor funcționale din cadrul entităților publice(manageri, auditori interni, experți, consilieri, etc.).

Traineri: specialiști cu experiență relevantă în domeniul auditului intern, implementarea și monitorizarea Sistemului de Control Intern Managerial, training și consultanță în domeniul Sistemului de Control Intern Managerial. 

  

Webinar-ul va fi în data de 21.01.2021, în intervalul orar 17:00 – 20:00 (dacă vor fi înscriși un minim de 10 participanți, dacă nu, va fi reprogramat).

 

Tarif: 150 lei/ participant

*Perform Center oferă discount de 5% pentru entitățile publice care participă la webinar cu 5-10 angajaţi, 10% dacă participă cu 10-20 angajaţi și 20% dacă participă cu minim 20 angajaţi.

 

Foarte important!

Pentru a participa la webinar, tot ce aveti de facut este:

 1. Să utilizați un dispozitiv electronic de tip PC/ laptop sau telefon mobil
 2. Să descarcați și să instalați gratuit aplicațiaZoom
 3. Să completați formularul de înscrierecare se poate descărca de pe site-ul www.performcenter.ro și să îl transmiteți pe adresa: office@performcenter.ro
 4. Să introduceti ID-ul și parola primite în urma înscrierii și dovezii plății, pentru a accesa link-ul.      

 

Detalii : Liviu PETRE, tel 0728 317 132

 

La încheierea webinar-ului participanții primesc un CERTIFICAT DE PARTICIPARE la webinar-ul „Întocmirea Raportului anual obligatoriu cu privire la sistemul de control intern managerial”.